• Lọc dầu máy xúc Doosan R010044

Lọc dầu máy xúc Doosan R010044

Hãng sản xuất: Donaldson
R010044
Nước sản xuất: Indonesia

Outer Diameter: 150 MM (5.91 Inches)

Inner Diameter: 73 MM (2.87 Inches)

Length: 140 MM (5.51 Inches)

Style: Cartridge

Media Type: Wire Mesh

Nước sản xuất: Indonesia