• P172468 lọc dầu thủy lực

P172468 lọc dầu thủy lực

Hãng sản xuất: Donaldson
P172468
Nước sản xuất: Italy

P172468
Outer Diameter: 126 mm (4.96 inch)
Inner Diameter: 92 mm (3.62 inch)
Length: 480 mm (18.90 inch)
Efficiency Beta 1000: 23 micron
Collapse Burst: 10 bar (145 psi)
Media Type: Synthetic