• P502663 lọc dầu thủy lực

P502663 lọc dầu thủy lực

Hãng sản xuất: Donaldson
P502663
Nước sản xuất: Indonesia

P502663
Outer Diameter: 56 mm (2.20 inch)
Inner Diameter: 37.5 mm (1.48 inch)
Height: 52.5 mm (2.07 inch)
Media Type: Cellulose
Price Type: FH