• P573804 lọc dầu thủy lực

P573804 lọc dầu thủy lực

Hãng sản xuất: Donaldson
P573804
Nước sản xuất: Canada

P573804
Outer Diameter: 95.2 mm (3.75 inch)
Inner Diameter: 57.5 mm (2.26 inch)
Gasket OD: 57.45 mm (2.26 inch)
Gasket ID: 50.39 mm (1.98 inch)
Outlet Diameter: 
50.39 mm (1.98 inch)
Overall Length: 57.5 mm (2.26 inch)
Efficiency Beta 1000: 12 micron
Media Type: Synthetic
 

57.5 mm (2.26 inch)