• P580287 Lọc dầu thủy lực máy khoan

P580287 Lọc dầu thủy lực máy khoan

Hãng sản xuất: Donaldson
P580287
Nước sản xuất: USA

P580287
Outer Diameter: 117 MM (4.61 Inches)
Inner Diameter: 85 MM (3.35 Inches)
Length: 163 MM (6.42 Inches)